Zmluvy 2021

with Nekomentované
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Kolektívna zmluva na rok 2022 23. 12. 2021 PDF
2 Stredná obchodná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24, Bratislava Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 18. 12. 2021 PDF
1 Stredná obchodná škola obchodu a služieb, Jilemnického 24, Bratislava Zmluva o prevode správy hnuteľného majetku 18. 12. 2021 PDF
12 Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 17. 12. 2021 PDF
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Dodatok č. 1 ku kolektívnej zmluve 16. 12. 2021 PDF
16 Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 8. 12. 2021 PDF
14 Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 8. 12. 2021 PDF
13 Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 8. 12. 2021 PDF
Adient Slovakia s. r. o., Štúrova 4, Bratislava Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania formou umeleckej praxe 7. 9. 2021 PDF
1/2021 Tanečný klub Dukla Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o nájme nebytových priestorov 1. 9. 2021 PDF
15 Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 1. 9. 2021 PDF
Záhorácky Frišký Tým, L. Novomeského 1216/76, Senica Licenčná zmluva o použití autorského diela 1. 7. 2021 PDF
Sofia Abougalil Licenčná zmluva o použití autorského diela 30. 6. 2021 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 9. 6. 2021 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 9. 6. 2021 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 9. 6. 2021 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 9. 6. 2021 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 9. 6. 2021 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 9. 6. 2021 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o výpožičke 9. 6. 2021 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 9. 6. 2021 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 9. 6. 2021 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 9. 6. 2021 PDF
Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice Zmluva o vytvorení umeleckého diela 17. 6. 2021 PDF
Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice Zmluva o vytvorení umeleckého diela 2. 6. 2021 PDF
2021/0100 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, Nitra Zmluva o spolupráci 1. 4. 2021 PDF
2021/0100 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín Zmluva o zverení majetku do správy správcu 25. 3. 2021 PDF
9/2021/MOM Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Zmluva o spolupráci 19. 2. 2021 PDF
4/2021/MOM Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Zmluva o spolupráci 6. 2. 2021 PDF
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín Licenčná zmluva o použití autorského diela 29. 1. 2021 PDF
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Škole umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Kolektívna zmluva na rok 2021 1. 1. 2021 PDF