Zmluvy 2021

with Nekomentované
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, Trenčianske Teplice Zmluva o vytvorení umeleckého diela 2. 6. 2021 PDF
2021/0100 Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda A. Hlinku 1, Nitra Zmluva o spolupráci 1. 4. 2021 PDF
2021/0100 Trenčiansky samosprávny kraj so sídlom v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín Zmluva o zverení majetku do správy správcu 25. 3. 2021 PDF
9/2021/MOM Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Zmluva o spolupráci 19. 2. 2021 PDF
4/2021/MOM Stredná zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Veľkomoravská 14, Trenčín Zmluva o spolupráci 6. 2. 2021 PDF
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín Licenčná zmluva o použití autorského diela 29. 1. 2021 PDF
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Škole umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín Kolektívna zmluva na rok 2021 1. 1. 2021 PDF