Oznam pre žiakov 1. ročníka

with Nekomentované

Na základe rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2022/19036:1-A1810 zo dňa 15.8.2022 s účinnosťou od 1.9.2022 je každý žiak povinný predložiť pred začatím vyučovania v pondelok 5.septembra 2022 triednemu učiteľovi na účel prezenčného vyučovania v škole vyhlásenie o bezpríznakovosti v papierovej podobe. Odkaz na príslušné tlačivo … Read More