ĎAKUJEME ZA VAŠU PRIHLÁŠKU

with Nekomentované

Tento rok sa o štúdium na SUŠ Trenčín uchádza 314 žiakov základných škôl a my sa na všetkých tešíme 25. marca 2019, kedy vás privítame na talentových skúškach. Domov vám príde pozvánka spolu so zoznamom pomôcok, ktoré si na talentovú skúšku máte priniesť. Dovtedy sa … Read More