INFORMÁCIE KOORDINÁTORA PREVENCIE

Koordinátor prevencie koordinuje oblasť poradenstva
v oblastiach:

– Prevencia závislostí
– Zdravý životný štýl
– Medziľudské vzťahy v školských kolektívoch

Kontakt na koordinátora:

Mgr. ROČKÁR Pavol , kabinet č.32

Dôležité telefónne linky:

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín :

032 7436152

Linky tiesňového volania:
112 - Linka tiesňového volania
150 - Hasiči
155 - Rýchla zdravotnícka pomoc
158 - Polícia
159 - Mestská polícia
18 155 - Letecká záchranná služba
18 300 - Horská záchranná služba
116 111 - Linka detskej istoty
116 000 - Linka pomoci pre nezvestné deti v EÚ
0850 111 313 - Linka záchrany
0800 123 232 - Detská linka záchrany
0800 117 878 - Linka detskej dôvery

OSTATNÉ AKTIVITY

Naštudovanie Molièrovho Lakomca v podaní našich študentov má veľkú pridanú hodnotu

 

Poďakovanie v mene Patricie Aumy – adoptovaného dieťaťa našej školy z africkej Kene

 

V máji toho roku sa v našej škole konala premiéra Molièrovej komédie Lakomec, ktorú s členmi dramatického krúžku SUŠ Trenčín vynikajúco režijne pripravila profesorka slovenského jazyka a literatúry Mgr. Hela Hajná. Toto sympatické predstavenie malo mimoriadne pozitívny ohlas v radoch študentov i pedagógov. Obdivovali sme výkony Filipa Janíka ako Harpagona, skvelého Kleanta v podaní Jakuba Hlaváča, Elizu Viktórie Žigmundovej, Zuzanu Sekerovú  ako Valéra, Nevenu Dobiášovú v roli Mariany, vynikajúcu Renátu Rezákovú v úlohe Frozíny, Petra Kosca ako Anzelma, Šidla Kristíny Hôrkovej, ale i výkony vedľajších postáv v podaní Adriany Smatanovej, Emmy Hupkovej, Sarah Koyšovej či Marianny Gašparovičovej.

Na kostýmovom a technickom zabezpečení hry sa podieľali ďalší pracovníci školy – Mgr.art. Kristína Hroznová, Ing. Hela Backárová, PhD., Mgr. Art. Ján Ančic, ArtD. i školskí technici pán Koršo a Bc. Fabián.

Predstavenie Lakomca bolo uvedené pre verejnosť v kine Hviezda v máji 2018 a v tomto školskom roku, v septembri a októbri 2018 sa odohrali dve reprízy, na ktoré sa okrem žiakov našej školy prišli  pozrieť aj študenti  Gymnázia Ľudovíta Štúra, Strednej zdravotnej školy a Strednej priemyselnej školy stavebnej v Trenčíne.

Divadelné predstavenie prinieslo študentským divákom nielen pekný kultúrny zážitok, ale i zoznámenie sa so štandardizovaným dielom, s ktorým sa môžu stretnúť na maturitnej skúške. A nakoniec niekoľko slov o veľkej pridanej hodnote tohto  umeleckého projektu. Keď sme platili symbolické jednoeurové  vstupné, mnohí sme si možno ani neuvedomili, na akú dobrú vec prispievame. Deväťstostoeurový výťažok zo vstupného poputuje totiž do Afriky na konto Patrície Aumy, siroty z Kene, ktorú naša škola „adoptovala“ ešte v roku 2007 v rámci projektu Adopcia afrických detí na diaľku. ( Agendu projektu vedie PaedDr. Alexandra Misárošová, profesorka anglického jazyka). Dnes už je naša Patrícia krásna sedemnásťročná slečna, ktorá  i vďaka našej podpore úspešne študuje na strednej škole.

V jej mene by som chcela poďakovať všetkým, ktorí sa podieľali na príprave divadelného predstavenia i všetkým, ktorí prispeli, a možno i v budúcnosti prispejú, na podobné charitatívne ciele.

Dokázali sme, že jedna z vytýčených priorít našej školy – výchova k humanizmu a solidarite nie je len prázdnym heslom.

 

PhDr.Eva Rejdovjanová, koordinátorka prevencie, SUŠ Trenčín