SÚBORY NA STIAHNUTIE

LOGO ŠKOLY
Logo vo formáte .pdf (samostatne) stiahnuť
Logo vo formáte .pdf (spolu) stiahnuť
Logo vo formáte .jpg stiahnuť
Piktogramy odborov vo formáte .ai stiahnuť
Piktogramy odborov vo formáte .jpg stiahnuť
DIZAJN MANUÁL ŠKOLY
Dizajn manuál vo formáte .pdf stiahnuť
OSTATNÉ
Písomné vyhlásenie zamestnanca o bezpríznakovosti stiahnuť