Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ZDRAVIE V POHYBE

with Nekomentované

V septembri 2018 riaditeľ školy PaedDr. Ivan Štefka v súlade s prioritou Minimálneho preventívneho programu školy výchova k zdravému životnému štýlu vyhlásil VÝTVARNÚ SÚŤAŽ – ZDRAVIE V POHYBE, do ktorej sa zapojilo 43 študentov rôznych odborov. Odborným garantom súťaže bola Mgr. Alena Straňáková a organizačným garantom koordinátorka prevencie PhDr. Eva Rejdovjanová. Práce … Read More

Úspechy našich mladých autorov na celoslovenských literárnych súťažiach

with Nekomentované

Ku koncu novembra 2018 boli vyhodnotené dve celoslovenské autorské súťaže. Prvou bola celoslovenská literárna súťaž Jozefa Braneckého STUDŇA SA TAJNE S DAŽĎOM ZHOVÁRA, ktorú vyhlásila Matica slovenská a Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne a zúčastnilo sa jej 82 autorov. V tejto súťaži v kategórii mládeže v žánri poézie získal náš … Read More

Celoškolské súťaže zo slovenského jazyka a literatúry

with Nekomentované

Diktát(or), alebo nebojme sa slovenského pravopisu Táto celoškolská  súťaž sa konala 26. 11. 2018. Jej súčasťou bol diktát a doplňovacie pravopisné cvičenia. Zúčastnilo sa jej 24 študentov. Výborné ohodnotenie z diktátu získali šiesti. Celkovým víťazom sa stala Ema Ištvánfyová z I.F/A/V/E, na druhom mieste sa umiestnila Laura Laššáková … Read More

1 2