UBYTOVANIE

Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v blízkosti školy
Športové gymnázium
Staničná 6
911 05 Trenčín

Bližšie informácie na tel. čísle 032/6510811, 032/6510842