Výsledky z 2.kola prijímacích skúšok

with Nekomentované

Odevný dizajnReklamná tvorbaPriemyselný dizajnScénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba Test :1 = vyhovel0 = nevyhovel Výsledok:a) spĺňa podmienky (áno) – prijatýb) nespĺňa podmienky (nie) – neprijatý = nesplnil kritériá (nevyhovel v testealebo vykonal talentovú skúšku neúspešne – menej ako 20 bodov … Read More