PREDMETOVÉ KOMISIE

ANIMOVANÁ TVORBA
vedúci PK Mgr. art. Silvia ŠIVEŇOVÁ
členovia Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Adriana Baginová
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
DIZAJN DIGITÁLNYCH APLIKÁCIÍ
vedúci PK Mgr. Juraj EGLY
členovia Mgr. Ingrida Jozefková
Mgr. art. Petra Némethová
Ing. Jana Tesarčíková
DIGITÁLNA MAĽBA – KONCEPT ART
vedúci PK Ing. Jana TESARČÍKOVÁ
členovia Mgr. art. Drahomír Šťastný
Mgt. art. Michaela Jágerská
Mgr. art. Petra Némethová
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. Juraj Egly
Mgr. Ingrid Jozefková
Mgr. art. Iveta Ochránková
DIZAJN EXTERIÉRU
vedúci PK Mgr. Alena STRAŇÁKOVÁ
členovia Ing. Lenka Rozvadská Kmeťová
Mgr. Marek Bitarovský
Mgr. Juraj Egly
Mgr. Ivana Štefančíková Lendelová
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová
Ing. arch. Viktor Vilkovský
DIZAJN INTERIÉRU
vedúci PK Mgr. art. Zuzana DIANOVSKÁ
členovia Mgr. art. Jozefková Ingrida
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Jágerská Michaela
Mgr. art. Storinský Tomáš
Akad. mal. Marta Potfajová
MgA. Lýdia Masár Poulová
Mgr. Bitarovský
Mgr. art. Michal Smoleňák
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
vedúci PK Mgr. Pavol OBST
členovia Mgr. art. Róbert Sender
Mgr. BcA. Alena Plánková
Mgr. art. Ján Ančic
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. Dušan Paulo
GRAFICKÝ DIZAJN
vedúci PK Mgr. Tatiana TÓTHOVÁ
členovia Akad. mal. Peter Grisa
Ing. Viktor Vilkovský
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Mgr. Ivana Poruban Santová
ODEVNÝ DIZAJN
vedúci PK Mgr. art. Petra PRŠOVÁ
členovia MgA Lýdia Masár Poulová
Ing. Brecíková Tatiana
Ing. Backárová Helena
Ing. Fraňová Gertrúda
Ing. Mikušincová Katarína
Ing. Gulánová Soňa
Ing. Mgr. Anna Šupáková
PRIEMYSELNÝ DIZAJN
vedúci PK Mgr. art. Peter GOTTHARDT, ArtD.
členovia Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
Mgr. art. Michaela Jágerská
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Petra Pršová
Mgr. Dušan Paulo
Ing. Soňa Gulánová
Mgr. Diana Tináková
PROPAGAČNÉ VÝTVARNÍCTVO
vedúci PK Mgr. Marek BITAROVSKÝ
členovia Mgr. art. Tomáš Storinský
Mgr. art. Michal Smoleňák
Ing. Adriana Baginová
Mgr. Dušan Paulo
Mgr. art. Paula Hrdlíková Pádivá
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Ing. Viera Gagová
Ing. Lenka Rozvadská Kmeťová
Akad.mal. Marta Potfajová
Mgr. Ivana Poruban Santová
REKLAMNÁ TVORBA
vedúci PK Mgr. art. Iveta OCHRÁNKOVÁ
členovia Mgr. art. Ančic Ján ArtD.
Baginová, Adriana, Ing.
Dianovská, Zuzana, Mgr. art.
Egly, Juraj, Mgr.
Gagová, Viera, Ing.
Jozefková, Ingrida, Mgr.
Némethová, Petra, Mgr. art.
Obst Pavol, Mgr.
Oliš, Štefan, Mgr. art.
Paulo, Dušan, Mgr.
Pokorná, Katarína, Mgr.
Potfajová, Marta, Akad. mal.
Sadloňová Kristína. Mgr.
Štefka, Ivan, PaedDr.
Tesarčíková, Jana, Ing.
Žovinec Martin, Mgr. art.
SCÉNICKÁ KOSTÝMOVÁ TVORBA
vedúci PK Mgr. art. Kristína HROZNOVÁ
členovia Ing. Backárová Helena PhD.
Ing. Fraňová Gertrúda
Ing. Mikušincová Katarína
Ing. Gulánová Soňa
MgA. Lýdia Masár Poulová