ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Podrobné informácie v Oznam riaditeľské voľno.pdf

Pozvánka na členskú schôdzu rodičov 1. ročníka

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa14. septembra 2022 (v stredu) o 16:00 hodine v átriu ŠUP Trenčín(v prípade nepriaznivého počasia v spoločenskej…

AKTUALITY

Oznam o udelení riaditeľského voľna

Podrobné informácie v Oznam riaditeľské voľno.pdf

Pozvánka na členskú schôdzu rodičov 1. ročníka

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa14. septembra 2022 (v stredu) o 16:00 hodine v átriu ŠUP Trenčín(v prípade nepriaznivého počasia v spoločenskej…

Výstava SÚHRY 2022

Pozvánka na výstavu pedagógov a žiakov z odboru Dizajn digitálnych aplikácií. Vernisáž sa koná 21. 9. 2022 o 16:00 hodine v Mestskej Veži. . Dizajn digitálnych aplikácií je odbor zameraný…

Pozvánka na zasadanie Výkonného výboru Rady rodičov

Pozývame Vás na zasadanie Výkonného výboru Rady rodičov ZR pri ŠUP Trenčín,ktoré sa uskutoční dňa 08. septembra 2022 o 16,00 hod., učebňa č. 63 KRE. Program: Otvorenie. Prehľad čerpania príspevkov do…

Oznam pre žiakov 1. ročníka

Na základe rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2022/19036:1-A1810 zo dňa 15.8.2022 s účinnosťou od 1.9.2022 je každý žiak povinný predložiť pred začatím vyučovania v pondelok 5.septembra 2022 triednemu učiteľovi na účel prezenčného vyučovania…

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže

Výsledky k jednotlivým komisiám. Čestné prehlásenia členov OVS 02_2022.pdfZápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS č. 2_2022 – bufet.pdf Čestné prehlásenia členov OVS 03_2022Zápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS č. 3 2022 –…