Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane

Výsledky 2. kola talentových skúšok 2024

Animovaná tvorbaDizajn exteriéruFotografický dizajnPriemyselný dizajnPropagačné výtvarníctvoReklamná tvorba LEGENDA Test :1 = vyhovel0 = nevyhovel Výsledok: spĺňa podmienky (áno) – prijatý spĺňa podmienky (áno) – neprijatý = boli prijatí žiaci s vyšším…

Kritériá prijatia a termín konania talentovej skúšky v 2. kole šk.r. 2024/2025

AKTUALITY

Výsledky 2. kola talentových skúšok 2024

Animovaná tvorbaDizajn exteriéruFotografický dizajnPriemyselný dizajnPropagačné výtvarníctvoReklamná tvorba LEGENDA Test :1 = vyhovel0 = nevyhovel Výsledok: spĺňa podmienky (áno) – prijatý spĺňa podmienky (áno) – neprijatý = boli prijatí žiaci s vyšším…

Kritériá prijatia a termín konania talentovej skúšky v 2. kole šk.r. 2024/2025

Klauzúry 2024

Pozývame Vás na náš malý Deň otvorených dverí klauzúrnych prác 1. – 3. ročníka, ktorý sa bude konať v piatok 7. 6. 2024 od 14:00 – 17:00. Škola bude otvorená…

ÓDY MÓDY 2024

Ódy módy sú po rokoch späť. Ako vracajúce sa lastovičky do svojho hniezda, tak aj naši absolventi zavítajú 13. 6. 2024 do Trenčína predviesť svoje jedinečné módne diela. . Ódy…

Výstava maturitných prác ŠUP TN

Pozývame Vás na vernisáž maturitných prác dňa 24. 05. 2024 o 14:00 v Galérii M. A. Bazovského. Výstava trvá od 24. 05. – 07. 06. 2024. Tešíme sa na Vás.

Výsledky talentových skúšok 2024

Animovaná tvorbaDizajn digitálnych aplikáciíDigitálna maľba – koncept artDizajn exteriéruDizajn interiéruFotografický dizajnGrafický dizajnOdevný dizajnPriemyselný dizajnPropagačné výtvarníctvoReklamná tvorbaScénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba OZNAM:V študijnom odbore 8628 M Dizajn digitálnych aplikácií zostali 2…