ŠUP Trenčín je poberateľom 2% z dane

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2023 a č. 2/2023 k prenájmu bufetu a nápojových automatov

Zápisnice z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS č. 2_2023 – automatyZápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS č. 1_2023 – bufet Čestné…

Pozvánka na Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2023 (v stredu) o 16:00 hodine v konferenčnej miestnosti a následne v kmeňových triedach. PaedDr.…

AKTUALITY

SÚHRY 2023

Pozývame Vás na výstavu žiakov a ich pedagógov z odboru Animovaná tvorba, ktorá sa koná v termíne 19. 9. – 30. 9. 2023 v Mestskej veži. Vernisáž sa koná 19.…

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1/2023 a č. 2/2023 k prenájmu bufetu a nápojových automatov

Zápisnice z vyhodnotenia ponúk o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS č. 2_2023 – automatyZápisnica z vyhodnotenia ponúk OVS č. 1_2023 – bufet Čestné…

Pozvánka na Združenie rodičov pri ŠUP Trenčín

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 13. septembra 2023 (v stredu) o 16:00 hodine v konferenčnej miestnosti a následne v kmeňových triedach. PaedDr.…

Zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 1/2023 a č. 2/2023 k prenájmu bufetu a nápojových automatov

Podrobné informácie v dokumente – Zverejnenie podmienok obchodnej verejnej súťaže č. 1/2023 a č. 2/2023.pdf. Ďalšie prílohy:Vyhlásenie OVS – PRENÁJOM AUTOMATOV.pdfVyhlásenie OVS – PRENÁJOM BUFETU.pdf

Výsledky talentových skúšok 2. kolo 2023

Dizajn interiéruOdevný dizajn LEGENDA Test : 1 = vyhovel0 = nevyhovel Výsledok: spĺňa podmienky (áno) – prijatý spĺňa podmienky (áno) – neprijatý = boli prijatí žiaci s vyšším počtom dosiahnutých bodov…

Pivečkův lesopark: moravsko-slovenská umelecká křižovatka

Predmetom projektu je podpora cezhraničného stretnutia študentov umeleckých škôl  – Střední umělecko-průmyslové školy Uherské Hradiště a Školy umeleckého priemyslu Trenčín formou usporiadania plenéru. Výstupom bola výstava na Radnici v Slavičíne a…