Informácia pre žiakov

with Nekomentované

Žiaci, ktorí zámerne nekomunikujú, ignorujú a neodovzdávajú veci v dostatočnej kvalite na jednotlivé predmety (nie z objektívnych príčin), nebudú mať uzatvorený druhý polrok z daného predmetu a následne budú komisionálne preskúšaní v auguste 2020.

OZNAM ZDRUŽENIA RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN

with Nekomentované

Milí rodičia z dôvodu prerušenia vyučovania od 30. 03. 2020 do odvolania je zrušený plánovaný termín ZDRUŽENIA RODIČOV z 23. apríla 2020. O novom termíne bude výkonný výbor informovať na stránke školy a Edu page.  Rovnako by som vás chcela informovať o rozsahu v akom boli … Read More