Školský orgán študentov, ktorý pozostáva z 11 členov.

Každá trieda (1.-3. roč.) má svojho zástupcu, ale členmi Študentskej rady sú iba zástupcovia z 2. a 3. ročníka.

Členovia Študentskej rady sú zástupcami všetkých žiakov.

Študentská zastáva návrhy a podnety žiakov, zároveň rieši ich problémy a zlepšuje ich život na škole. Je iniciátorom aktivít a rozvoja študentského života na našej škole.

Zástupca Študentskej rady a všetkých žiakov je predseda Študentskej rady.

Nájdete nás aj na Facebooku, aj na Instagrame.

KONTAKT: radapreteba@gmail.com

Plán Študentskej rady na šk. rok 2018/2019:

 1. Zlepšenie prezentácie organizovaných aktivít
 2. Projekt Participatívne rozpočty
 3. Účasť a spolupráca na stretnutí Stredoškolského parlamentu Trenčianskeho kraja
 4. Naďalej obhajovať a podporovať návrhy na zlepšenie školy od študentov
 5. Pomoc študentom pri riešení ich problémov

Práca, ktorú  Študentská rada spravila:

 • Schránka pre žiakov kde môžu anonymne vhadzovať ich nápady, podnety
 • Zlepšenie sortimentu v školskom bufete
 • Pridanie kamery smerom na šatne kvôli krádežiam
 • Výmena plátna a dataprojektora v učebniach U DVK a U FYZ pre lepšie vyučovacie podmienky
 • Odmeňovanie žiakov pri klauzúrnych prácach
 • Organizácia hlasovania pre projekt Átrium a pomoc pri práci
 • Strih a výsadba ovocných stromov v Jablkovom sade
 • Účasť a navrhovanie koncepcie práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji
 • Školenie Študentskej rady
 • Ekonomický projekt Rozbehni sa !
 • Zlepšenie prerozdelenia žiakov – Krajinársky kurz ( triedy išli spolu, neboli rozdelené na polovicu)
 • Imatrikulácie prvákov

Vytvorenie spätnej väzby pre vedenie školy, možnosti kompromisu a riešení problémov žiakov