2% z dane pre školu

with Nekomentované

Milí rodičia, učitelia a priatelia školy. Združenie rodičov pri Škole umeleckého priemyslu Trenčín je poberateľom 2% z dane za rok 2020. Veríme v ďalšie pokračovanie spolupráce a vopred vám ďakujeme za príspevky, ktoré nášmu združeniu poukážete. Potrebné tlačivá na poukázanie 2% nájdete na … Read More

Návrat do školy 8. 2. 2021

with Nekomentované

Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 3.2.2021 a povolenia RÚVZ Trenčínpokračuje výučba štvrtého ročníka ŠUP Trenčín od 8.2.2021 prezenčnou formoupre žiakov, ktorí nie sú ubytovaní na Školskom internáte Staničná 6, Trenčín.Podmienkou účasti na prezenčnom vyučovaní je test s negatívnym … Read More