Škola umeleckého priemyslu Trenčín vznikla 4. septembra 2019 ako nový druh školy v rámci skupiny odborov 86 Umenie a umeleckoremeselná tvorba III. Dovtedy to bola Stredná umelecká škola, ktorá vznikla transformáciou Strednej priemyselnej školy odevnej 1. januára 2006 reagujúc na potreby trhu a moderné stratégie vo vzdelávaní.

Prvý umelecký študijný odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov vychádzal z odevnej tradície školy. K nemu sa postupne v intervale od r.2001 do roka 2007 zaradili propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn, scénická kostýmová tvorba a reklamná tvorba. Ponuka umeleckých študijných odborov sa od 1.septembra 2010 rozšírila o tri odbory, o animovanú tvorbu, interiérový dizajn a priemyselný dizajn, 1. septembra 2013 o študijný odbor dizajn exteriéru, 1. septembra 2016 o študijný odbor digitálna maľba – koncept art a od 1. septembra 2018 o študijný odbor Dizajn digitálnych aplikácií.

Naši pedagógovia preferujú progresívne vyučovanie prostredníctvom rôznych počítačových programov ako napr.: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Caledo, Modaris, AutoCad, Cinema 4D a ďalšie, ktoré nájdete v charakteristike jednotlivých študijných odborov, resp. ročníkov.

Aktivity školy môžete sledovať aj na Facebooku.