Stredná umelecká škola vznikla transformáciou Strednej priemyselnej školy odevnej 1. 1. 2006 reagujúc na potreby trhu a moderné stratégie vo vzdelávaní.

Prvý umelecký študijný odbor modelárstvo a návrhárstvo odevov vychádzal z odevnej tradície školy. K nemu sa postupne v intervale od r.2001 do roka 2007 zaradili propagačná grafika, propagačné výtvarníctvo, fotografický dizajn, scénická kostýmová tvorba a reklamná tvorba. Ponuka umeleckých študijných odborov sa od 1.septembra 2010 rozšírila o tri odbory, o animovanú tvorbu, interiérový dizajn a priemyselný dizajn, 1. septembra 2013 o študijný odbor dizajn exteriéru a 1. septembra 2016 o študijný odbor digitálna maľba – koncept art.

1. septembra 2018 Stredná umelecká škola v Trenčíne rozširuje svoju ponuku študijných odborov o ďalší nový študijný odbor: dizajn digitálnych aplikácií. Naši pedagógovia preferujú progresívne vyučovanie prostredníctvom rôznych počítačových programov ako napr.: Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe Flash, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Dreamweaver, Caledo, Modaris, AutoCad, Cinema 4D a ďalšie, ktoré nájdete v charakteristike jednotlivých študijných odborov, resp. ročníkov.

Aktivity školy môžete sledovať aj na Facebooku.