AKTIVITY ŠKOLY

Aktivity 2018–2019
September 2018
HARMONOGRAM.pdf
Október 2018
HARMONOGRAM.pdf
November 2018
HARMONOGRAM.pdf
December 2018
HARMONOGRAM.pdf
Január 2019
HARMONOGRAM.pdf
Marec 2019
HARMONOGRAM.pdf
Apríl 2019
HARMONOGRAM.pdf
Máj 2019
HARMONOGRAM.pdf
Jún 2019
HARMONOGRAM.pdf

AKTIVITY ŠKOLY

Aktivity 2017–2018
September 2017
HARMONOGRAM.pdf
Október 2017
HARMONOGRAM.pdf
November 2017
HARMONOGRAM.pdf
December 2017
HARMONOGRAM.pdf
Január 2018
HARMONOGRAM.pdf
Február 2018
HARMONOGRAM.pdf
Marec 2018
HARMONOGRAM.pdf
Apríl 2018
HARMONOGRAM.pdf
Máj 2018
HARMONOGRAM.pdf
Jún/Júl 2018
HARMONOGRAM.pdf

AKTIVITY ŠKOLY

Aktivity 2015–2016
September 2015
6. – 8.9. 2015 – KOŽAZ, 3. IE, 3.GV (Mgr. A. Straňáková, Mgr. art. M. Krčová)
9. – 11.9.2015 – KOŽAZ, 3.OS, 3.FA, 3.RP (Mgr. art. D. Paulo, Ing. S. Gulanová, Mgr. M. Bitarovský)
16.9.2015 – inštalácia výstavy SNM Martin (Mgr. art. V. Kakody, PaedDr. I. Štefka)
16.9.2015 – inštalácia Súhry ODD, Mestská veža (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová)
17.9.2015 – vernisáž SNM Martin, Dotyky s ľudovou kultúrou, téma Ornament, módna prehliadka (Mgr. art. K. Hroznová, Mgr. art. P. Pršová, Ing. K. Mikušincová)
21.9.2015 – vernisáž mestská veža, Súhry, ODD
22.9.2015 – informácie k maturitným skúškam pre 4.ročníky
Október 2015
1.10.2015 – Markíza
2.10.2015 – Yang Art Show (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová), autorské módne prehliadky, Boris Kráľ 3. OS, autorská prehliadka
14.10.2015 – Bienále ilustrácie 1.GV (Ing. S. Bérešová, Mgr. art. M. Krčová)
21.10.2015 – BIB 1. RV (Mgr. art. V. Kakody, Mgr. A. Straňáková)
22. – 23.10.2015 – Praha, výstavy (Mgr. art. M. Bu, 9 žiakov)
23.10.2015 – Koyšove Ladce, Považská Bystrica (Mgr. H. Hajná)
November 2015
11. – 19.11.2015 Valašské Meziříčí, sklárska huť (10 žiakov, Mgr. art. M. Bu)
10.11.2015 – imatrikulácia, 3.IE
12. – 13.11.2015 – Stredoškolák (PaedDr. I. Štefka, Mgr. Ivana Poruban Santová, Mgr. Martina Krčová)
12.11.2015 – módna prehliadka na Stredoškolák (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová)
12.11.2015 – divadelné predstavenie Johanka z Arcu, Divadlo J. Záborského Prešov. SKT (Mgr. art. K. Hroznová, Ing. G. Fraňová)
21.11.2015 – Noc divadiel, inštalácia prác v Kine Hviezda (Mgr. art. K. Hroznová)
December 2015
3.12.2015 – Deň otvorených dverí
Január 2016
21.-22.1.2016 – Region Plzeň ( Akad.m. M. Potfajová)
1.2.2016 – inštalácia GMAB, 10. Výročie SUŠ
4.2.2016 – vernisáž. 10. Výročie SUŠ
2.2016 – inštalácia Bánovce (Mgr. M. Bitarovský)
Marec 2016
7.-11.3.2016 – Val. Meziřičí v SUŠ, výmenný pobyt (Mgr. A. Straňáková)
11.3.2016 – Majstrovstvá v krajčírstve, Krakow, PL (Mgr. art. V. Kostková)
14.-18.3.2016 – SUŠ do Val. Meziřičí. (Mgr. A. Straňáková)
21.3.2016 – matematický klokan
30.3.2016 – talentové skúšky
Apríl 2016
1.4.2016 – workshop šperk (Ing. S. Bérešová)
6.4.2016 – Oswienčim
7.4.2016 – reg. kolo Hviezdoslavov Kubín
14.-15.4.2016 – MLM Prešov (Mgr. art. V. Kostková, Mgr. art. P. Pršová, Mgr. art. K. Hroznová)
15.4.2016 – Prešov, autobus autorov na MLM (Ing. S. Gulanová, Ing. G. Fraňová)
14.4.2016 – BMD, Sofia Tureková
15.-17. 4.2016 – Kolín nad Rýnom, exk. (Mgr. P. Obst, Mgr art. R. Sender, Mgr. Kristína Sadloňová)
25.-29. 4.2016 – Krajinársky kurz 1. turnus
Máj 2016
2.–6. 5.2016 – Krajinársky kurz 2. turnus
7.5.2016 – Ostrava Fashion week (PaedDr. I. Štefka, Ing. K. Mikušincová)
10.5.2016 – inštalácia maturitných prác
13.5.2016 – Vernisáž výstavy mat. prác v Kasárňach na Trenčianskom hrade
25.5.2016 – deinštalácia maturitných prác, Delová bašta a Mestská veža
27.5.2016 – deinštalácia maturitných prác
Jún 2016
6.6.2016 – exkurzia Prietrž, výroba papiera (Akad. m. P.Grísa, Mgr. art. T. Tóthová)
12.6. – 19.6.2016 – medzinárodný projekt NasTroje – Bydgošť a Uherské Hradiště (Mgr. A. Straňáková, Ing. J. Tesarčíková, Ing. H. Backárová, PhD.)
13.6.2016 – Fest Anča – prednáška (Mgr. art. M. Žovinec)
20.6.2016 – sympózium HALA (Mgr. art. P. Gotthardt, ArtD., Mgr. art. M. Smoleňák, Ing. S. Berešová, Mgr. art. K. Hroznová)
20.-24. 6.2016 – stáž TV JOJ 4 žiaci (MgA. S. Šiveňová)