Pivečkův lesopark: moravsko-slovenská umelecká křižovatka

with Nekomentované

Predmetom projektu je podpora cezhraničného stretnutia študentov umeleckých škôl  – Střední umělecko-průmyslové školy Uherské Hradiště a Školy umeleckého priemyslu Trenčín formou usporiadania plenéru. Výstupom bola výstava na Radnici v Slavičíne a tvorba propagačného materiálu – bulletin k Pivečkovmu lesoparku. Projekt bol realizovaný v období október … Read More