ŠTIPENDIÁ

Podmienky poberania štipendia
Z titulu hmotnej núdze:
doklad o poberaní hmotnej núdze z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
– vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka
– vyplnená písomná žiadosť

Z titulu životného minima:
– doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených plnoletých detí
– doklady o spoločne posudzovaných osobách
– doklady o príjme posudzovaných osôb
( zamestnávateľ, daňový úrad) za predchádzajúci kalendárny rok
vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka
vyplnená písomná žiadosť
sumy vyplácaného štipendia:
priemer 1,00 – 2,00 vrátane – 53,52 €
priemer 2,00 – 2,50 vrátane – 37,47 €
priemer 2,50 – 3,50 vrátane – 26,76 €

bližšie informácie Mgr. M. Balažovjechová telefonicky – 032/6528081 alebo osobne v kabinete č. 33"
Tabuľky na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi k 1.7.2022
Plnoletá fyzická osoba: 234,42 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba: 163,53 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa: 107,03 €
1 rodič + 1 dieťa 341,45 €
1 rodič + 2 deti 448,48 €
1 rodič + 3 deti 555,51 €
1 rodič + 4 deti 662,54 €
1 rodič + 5 detí 769,57 €
1 rodič + 6 detí 876,60 €
2 rodičia + 1 dieťa 504,98 €
2 rodičia + 2 deti 612,01 €
2 rodičia + 3 deti 719,04 €
2 rodičia + 4 deti 826,07 €
2 rodičia + 5 detí 933,10 €
2 rodičia + 6 detí 1 040,13 €
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk