ŠTIPENDIÁ

Podmienky poberania štipendia
Z titulu hmotnej núdze:
doklad o poberaní hmotnej núdze z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
– vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka
– vyplnená písomná žiadosť

Z titulu životného minima:
– doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených plnoletých detí
– doklady o spoločne posudzovaných osobách
– doklady o príjme posudzovaných osôb
( zamestnávateľ, daňový úrad) za predchádzajúci kalendárny rok
vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka
vyplnená písomná žiadosť
sumy vyplácaného štipendia:
priemer 1,00 – 2,00 vrátane – 49,78 €
priemer 2,00 – 2,50 vrátane – 34,85 €
priemer 2,50 – 3,50 vrátane – 24,89 €

bližšie informácie Mgr. M. Balažovjechová telefonicky – 032/6528081 alebo osobne v kabinete č. 33"
Tabuľky na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi k 1.7.2020
Plnoletá fyzická osoba: 218,06 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba: 152,12 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa: 99,56 €
1 rodič + 1 dieťa 317,62 €
1 rodič + 2 deti 417,18 €
1 rodič + 3 deti 516,74 €
1 rodič + 4 deti 616,30 €
1 rodič + 5 detí 715,86 €
1 rodič + 6 detí 815,42 €
2 rodičia + 1 dieťa 469,74 €
2 rodičia + 2 deti 569,30 €
2 rodičia + 3 deti 668,86 €
2 rodičia + 4 deti 768,42 €
2 rodičia + 5 detí 867,98 €
2 rodičia + 6 detí 967,54 €
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk