ŠTIPENDIÁ

Podmienky poberania štipendia
Z titulu životného minima:
– doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených plnoletých detí
– doklady o spoločne posudzovaných osobách
– doklady o príjme posudzovaných osôb
( zamestnávateľ, daňový úrad) za predchádzajúci kalendárny rok
vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka
vyplnená písomná žiadosť
sumy vyplácaného štipendia:
priemer 1,00 – 2,00 vrátane – 49,04 €
priemer 2,00 – 2,50 vrátane – 34,33 €
priemer 2,50 – 3,50 vrátane – 24,52 €

bližšie informácie Mgr. M. Balažovjechová telefonicky – 032/6528081 alebo osobne v kabinete č. 33"
Tabuľky na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi k 1.7.2020
Plnoletá fyzická osoba: 214,83 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba: 149,87 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa: 98,08 €
1 rodič + 1 dieťa 312,91 €
1 rodič + 2 deti 410,99 €
1 rodič + 3 deti 509,07 €
1 rodič + 4 deti 607,15 €
1 rodič + 5 detí 705,23 €
1 rodič + 6 detí 803,31 €
2 rodičia + 1 dieťa 462,78 €
2 rodičia + 2 deti 560,86 €
2 rodičia + 3 deti 658,94 €
2 rodičia + 4 deti 757,02 €
2 rodičia + 5 detí 855,10 €
2 rodičia + 6 detí 953,18 €
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk