ŠTIPENDIÁ

Podmienky poberania štipendia
Z titulu hmotnej núdze:
doklad o poberaní hmotnej núdze z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
– vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka
– vyplnená písomná žiadosť

Z titulu životného minima:
– doklad o počte nezaopatrených a počte zaopatrených plnoletých detí
– doklady o spoločne posudzovaných osobách
– doklady o príjme posudzovaných osôb
( zamestnávateľ, daňový úrad) za predchádzajúci kalendárny rok
vysvedčenie z ukončeného predchádzajúceho ročníka
vyplnená písomná žiadosť
sumy vyplácaného štipendia:
priemer 1,00 – 2,00 vrátane – 61,39 €
priemer 2,00 – 2,50 vrátane – 42,97 €
priemer 2,50 – 3,50 vrátane – 30,70 €

bližšie informácie Mgr. M. Balažovjechová telefonicky – 032/6528081 alebo osobne v kabinete č. 33"
Tabuľky na výpočet životného minima pre rodinu s deťmi k 1.7.2022
Plnoletá fyzická osoba: 268,88 €
Ďalšia plnoletá fyzická osoba: 187,57 €
Neplnoleté, nezaopatrené dieťa: 122,77 €
1 rodič + 1 dieťa 391,65 €
1 rodič + 2 deti 514,42 €
1 rodič + 3 deti 637,19 €
1 rodič + 4 deti 759,96 €
1 rodič + 5 detí 882,73 €
1 rodič + 6 detí 1005,50 €
2 rodičia + 1 dieťa 579,22 €
2 rodičia + 2 deti 701,99 €
2 rodičia + 3 deti 824,76 €
2 rodičia + 4 deti 947,53 €
2 rodičia + 5 detí 1070,30 €
2 rodičia + 6 detí 1 193,07 €
Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk