MILÍ MATURANTI

with Nekomentované

Združenie rodičov pri Škole umeleckého priemyslu Trenčín, v zastúpení Výkonného výboru a Rady rodičov, srdečne gratuluje MATURANTOM k ukončeniu štúdia na ŠUP Trenčín. Vírus COVID 19 vám neumožnil absolvovať osobne maturitnú skúšku. Adresne vám boli v rozpočte ZR určené finančné … Read More

1 2