Zmena organizácie vyučovania

with Nekomentované

Z dôvodov organizačných zmien na Školskom internáte bude obed vydávaný v školskej jedálni len do 14,00 hod. Preto aj naša škola musela pristúpiť k predĺženiu obedňajšej prestávky pre všetkých stravníkov na 45 min, od 12,15 hod do 13,00 hod. Časová úprava vyučovania bude … Read More