TRIEDNI UČITELIA
1. Ročník
Mgr. art. Kristína Bánovská I.O/S
Mgr. Diana Tináková I.G/P
Mgr. Pavol Ročkár I.F/A/V
Ing.Jana Tesarčíková I.R/D/K
Mgr. Lenka Vicenová I.I/E
2.Ročník
Mgr. Marianna Balažovjechová II.I/E
Ing Dana Urbanová II.O/S
Mgr. Eva Hoždorová II.G/V/P
PaedDr. Jana Kováčová II.R/D/K
Ing. Mgr. Anna Šupáková II.F/A
3. Ročník
Ing. Katarína Mikušincová III.O/S
Ing. Viera Gagová III.F/A
Mgr. Mária Ptašinská III.D/K
Mgr.Dušan Paulo III.I/E
Mgr. Vanda Varčeková III.R/V
Ing. Lenka Rozvadská Kmeťová III.G/P
4. Ročník
Ing. Helena Backárová, PhD. IV.O/S
Mgr. Hela Hajná IV.F/A
Mgr. Lenka Fáberová IV.D/K
PaedDr. Alexandra Misárošová IV.G/P
Mgr. Silvia Zahoráková IV.I/E
Mgr. Petra Némethová IV.R/V
UČITELIA
Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Adriana Baginová
Mgr. Stanislava Balážová
Mgr. art. Kristína Bánovská
Mgr. Jozef Baksa
Mgr. Marek Bitarovský
Ing. Tatiana Brecíková
Ing. Iveta Bubeníková
Mgr. art. Eva Danišová
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Karol Drobný
Mgr. Juraj Egly
Ing. Gertrúda Fraňová
Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová
Akad. mal. Peter Grísa
Mgr. Eva Hoždorová
Mgr. art. Kristína Hroznová
Mgr. Patrícia Chudáčková
Mgr. art. Michaela Jágerská
RNDr. Eva Krupalová
MgA. Lýdia Masár Poulová
Ing. Katarína Mikušincová
Mgr. art. Eva Olexíková
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. art. Iveta Ochránková
Mgr. BcA. Alena Plánková
Mgr. Kristína Sadloňová
Mgr. art. Róbert Sender
Mgr. art. Jakub Scholtés
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
Mgr. Alena Straňáková
Mgr. Ivana Štefančíková Lendelová
MgA. Silvia Šiveňová
Mgr. Diana Tináková
Mgr. Tatiana Tóthová
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
EXTERNÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – DOHODA
Mgr. Pavol Obst
Bc. A. Piotr Gąska