TRIEDNI UČITELIA
1. Ročník
Mgr. Marianna Balažovjechová I.I/E
Ing Dana Urbanová I.O/S
Mgr. Evu Hoždorová I.G/V/P
PaedDr. Jana Kováčová I.R/D/K
Mgr. Katarína Spačková I.F/A
2.Ročník
Ing. Soňa Gulánová II.O/S
Ing. Viera Gagová II.F/A
Mgr. Mária Ptašinská II.D/K
Mgr.Dušan Paulo II.I/E
Mgr. Vanda Varčeková II.R/V
Ing. Lenka Rozvadská Kmeťová II.G/P
3. Ročník
Ing. Helena Backárová, PhD. III.O/S
Mgr. Hela Hajná III.F/A
Mgr. Lenka Fáberová III.D/K
PaedDr. Alexandra Misárošová III.G/P
Mgr. Lenka Zahoráková III.I/E
Mgr. Petra Némethová III.R/V
4. Ročník
Ing. Mgr. Anna Šupáková IV.O/S
Mgr. Andrea Zacharová IV.F/A/R
Mgr. Pavol Ročkár IV.G/V
Ing.Jana Tesarčíková IV.D/K
Mgr. Lenka Vicenová IV.I/E/P
UČITELIA
Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová
Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Mgr. Anna Babiarová
Ing. Adriana Baginová
Mgr. art. Kristína Bánovská
Mgr. Marek Bitarovský
Ing. Tatiana Brecíková
Ing. Iveta Bubeníková
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Juraj Egly
Ing. Gertrúda Fraňová
Akad. mal. Peter Grísa
Mgr. Eva Hoždorová
Mgr. art. Kristína Hroznová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. Ingrida Jozefková
RNDr. Eva Krupalová
MgA. Lýdia Masár Poulová
Ing. Katarína Mikušincová
Mgr. art. Eva Olexíková
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. Pavol Obst
Mgr. art. Iveta Ochránková
Mgr. BcA. Alena Plánková
Mgr. Ivana Poruban Santová
Mgr. art. Róbert Sender
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
Mgr. Alena Straňáková
Mgr. Štefančíková Lendelová Ivana
MgA. Silvia Šiveňová
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Mgr. Diana Tináková
Mgr. Tatiana Tóthová
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
EXTERNÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – DOHODA