TRIEDNI UČITELIA
1. Ročník
Ing. Soňa Gulánová I.O/S
Ing. Viera Gagová I.F/A
Mgr. Mária Ptašinská I.D/K
Mgr.Dušan Paulo I.I/E
Mgr. Vanda Varčeková I.R/V
Ing. Lenka Rozvadská Kmeťová I.G/P
2. Ročník
Ing. Helena Backárová, PhD. II.O/S
Mgr. Hela Hajná II.F/A
Mgr. Lenka Fáberová II.D/K
PaedDr. Alexandra Misárošová II.G/P
Mgr. Lenka Zahoráková II.I/E
Mgr. Petra Némethová II.R/V
3. Ročník
Ing. Mgr. Anna Šupáková III.O/S
Mgr. Andrea Zacharová III.F/A/R
Mgr. Pavol Ročkár III.G/V
Ing.Jana Tesarčíková III.D/K
Mgr. Lenka Vicenová III.I/E/P
4. Ročník
Mgr. Marianna Balažovjechová IV.F/A/V/E
Mgr. art. Petra Pršová IV.O/P
Mgr. Evu Hoždorovú IV.G/I
PaedDr. Jana Kováčová IV.R/D/K
UČITELIA
Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová
Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Mgr. Anna Babiarová
Ing. Adriana Baginová
Mgr. Katarína Bendlová
Mgr. Marek Bitarovský
Ing. Tatiana Brecíková
Ing. Iveta Bubeníková
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Juraj Egly
Ing. Gertrúda Fraňová
Akad. mal. Peter Grísa
Mgr. Eva Hoždorová
Mgr. art. Kristína Hroznová
RNDr. Věra Chlebanová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. Ingrida Jozefková
RNDr. Eva Krupalová
MgA. Lýdia Masár Poulová
Ing. Katarína Mikušincová
Mgr. art. Eva Olexíková
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. Pavol Obst
Mgr. art. Iveta Ochránková
Mgr. BcA. Alena Plánková
Mgr. Ivana Poruban Santová
Akad. mal. Marta Potfajová
Mgr. art. Róbert Sender
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
Mgr. Alena Straňáková
Mgr. Štefančíková Lendelová Ivana
MgA. Silvia Šiveňová
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Mgr. Diana Tináková
Mgr. Tatiana Tóthová
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
EXTERNÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – DOHODA