TRIEDNI UČITELIA
1. Ročník
Ing. Helena Backárová, PhD. I.O/S
Mgr. Hela Hajná I.F/A
Mgr. Lenka Fáberová I.D/K
PaedDr. Alexandra Misárošová I.G/P
Mgr. Lenka Zahoráková I.I/E
Mgr. Katarína Spačková I.R/V
2. Ročník
Ing. Mgr. Anna Šupáková II.O/S
Mgr. Andrea Zacharová II.F/A/R
Mgr. Pavol Ročkár II.G/V
Ing.Jana Tesarčíková II.D/K
Mgr. Lenka Vicenová II.I/E/P
3. Ročník
Mgr. Marianna Balažovjechová III.F/A/V/E
Mgr. art. Petra Pršová III.O/P
Mgr. Evu Hoždorovú III.G/I
PaedDr. Jana Kováčová III.R/D/K
4. Ročník
Ing. Soňa Gulánová IV.O/S
Mgr. Viera Gagová IV.F/A
Mgr. Dušan Paulo IV.I/E
Mgr. Vanda Varčeková IV.G/V/P
Mgr. art. Petra Némethová IV.R/K
UČITELIA
Mgr. art. Martina Gajdošík Albrechtová
Mgr. art. Ján Ančic, ArtD.
Ing. Adriana Baginová
Mgr. Katarína Bendlová
Mgr. Marek Bitarovský
Ing. Tatiana Brecíková
Mgr. art. Zuzana Dianovská
Mgr. Nina Danková
Mgr. Juraj Egly
Ing. Gertrúda Fraňová
Akad. mal. Peter Grísa
Mgr. art. Peter Gotthardt, ArtD.
Mgr. Eva Hoždorová
Mgr. art. Kristína Hroznová
RNDr. Věra Chlebanová
Mgr. art. Michaela Jágerská
Mgr. Ingrida Jozefková
Mgr. art. Silvia Klúčovská
RNDr. Eva Krupalová
MgA. Lýdia Masár Poulová
Ing. Katarína Mikušincová
Mgr. art. Eva Olexíková
Mgr. art. Štefan Oliš
Mgr. Pavol Obst
Mgr. art. Iveta Ochránková
Ing. Iveta Bubeníková
Mgr. BcA. Alena Plánková
Mgr. Ivana Poruban Santová
Akad. mal. Marta Potfajová
Ing. Rozvadská-Kmeťová Lenka
Mgr. art. Róbert Sender
Mgr. art. Michal Smoleňák
Mgr. art. Tomáš Storinský
Mgr. Alena Straňáková
Mgr. Štefančíková Lendelová Ivana
MgA. Silvia Šiveňová
Mgr. art. Drahomír Šťastný
Mgr. Tatiana Tóthová
Ing. arch. Viktor Vilkovský
Mgr. art. Jozef Žovinec
Mgr. art. Martin Žovinec
EXTERNÍ PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI – DOHODA