KONTAKTNÉ INFORMÁCIE

Škola umeleckého priemyslu Trenčín

Adresa: Staničná 8, 911 05 Trenčín

Email: suptn@suptn.sk

Telefón: 032/650 57 11

Fax: 032/65 057 26

Kód školy: 632501 (podľa číselníka škôl na prihlášku na SŠ)

IČO: 00161438

NAPÍŠTE NÁM