Oznam pre žiakov 1. – 3. ročníka

with Nekomentované

V dňoch 22.6. – 26.6.2020 udeľuje riaditeľ Školy umeleckého priemyslu, Staničná 8, Trenčín, PaedDr. Ivan Štefka pre žiakov 1. – 3. ročníka riaditeľské voľno podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení … Read More