VEDENIE ŠKOLY

1987–1991 – Škola úžitkového výtvarníctva Bratislava

1992–1997 – Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

1985–1989 – Stredná ekonomická škola Čadca

2005–2008 – Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, študijný odbor – verejná správa

2008–2010 – Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

1977–1981 – Gymnázium Rajec

1981–1986 – Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzity Komenského Bratislava

1975–1979 – Stredná priemyselná škola odevná Trenčín

1975–1983 – Vysoká škola strojná a textilná, fakulta textilná, Liberec ČR

2001–2005 – Škola úžitkového výtvarníctva Lednické Rovne

2005–2009 – Univerzita Konštantína Filozofa Nitra

ĎALŠÍ PRACOVNÍCI
VEDÚCI ŠTUDIJNÝCH ODBOROV
Animovaná tvorba
MgA. ŠIVEŇOVÁ Silvia
Dizajn digitálnych aplikácií
Mgr. EGLY Juraj
Dizajn – priemyselný dizajn
Mgr. art. SMOLEŇÁK Michal
Dizajn exteriéru
Mgr. STRAŇÁKOVÁ Alena
Fotografický dizajn
Mgr. BcA. PLÁNKOVÁ Alena
Dizajn interiéru
Mgr. art. DIANOVSKÁ Zuzana
Propagačné výtvarníctvo
Mgr. BITAROVSKÝ Marek
Propagačná grafika
Mgr. TÓTHOVÁ Tatiana
Reklamná tvorba
Mgr. art. OCHRÁNKOVÁ Iveta
Scénická kostýmová tvorba
Mgr. art. HROZNOVÁ Kristína
Odevný dizajn
Mgr. art. PRŠOVÁ Petra
Digitálna maľba – koncept art
Ing. TESARČÍKOVÁ Jana
NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI
Správa siete
KORŠO Martin
Bc. FABIÁN Ľubomír
Mzdová a finančná účtovníčka
Mgr. STOPKOVÁ Mária
tel.: +421 32 6505735
Účtovníčka
Ing. BREZANIOVÁ Marcela
Knihovníčka
JANČOVIČOVÁ Katarína
SPRÁVA WEBU
Mgr. EGLY Juraj
PaedDr. ŠTEFKA Ivan
SPRÁVA ASC AGENDY
Katarína JANČOVIČOVÁ