!!!SÚŤAŽ!!! zmena termínu odovzdania

with Nekomentované

„…AK PIJEŠ VODU, MYSLI NA PRAMEŇ…“

Táto študentská výtvarná súťaž by mala rôznymi netradičnými uhlami pohľadu prezentovať Mesto Trenčianske Teplice a jeho osobitosti.

Formát: formát A3, A2, atypický rozmer, kolekcia plošných prác – podmienka je osobné alebo poštové doručenie do termínu uzávierky súťaže na adresu školy

Technika: ľubovoľná výtvarná technika, kombinovaná technika, grafika, fotografia…

Uzávierka súťaže: 18. január 2021 – termín sa posúva na 29. január 2021

Pravidlá:

Súťaž je určená len pre žiakov ŠUP TN. Práca musí byť autorská, vytvorená v roku 2020 až január 2021 (aj počas predošlého jarného dištančného vzdelávania). Práce treba poslať poštou alebo osobne priniesť do 18. januára 2021 na pôdu školy.

Vyhodnotenie súťaže bude 19. januára 2021 odbornou komisiou, ktorá bude pozostávať z vedenia hotela, zástupcu mesta Trenčianske Teplice a tromi odbornými pedagógmi ŠUP TN. Práce budú nenávratné, zostávajú majetkom zadávateľa súťaže a budú verejne vystavené v priestoroch hotela GRAND v Trenčianskych Tepliciach.

Víťazné práce budú ocenené finančnými cenami:

1. miesto = 150eur

2. miesto = 100eur

3. miesto = 50eur

V prípade, že počtom alebo kvalitou nebude naplnená daná kategória, komisia si vyhradzuje právo neudeliť miesto v danej kategórii alebo udeliť viac miest v inej kategórii.

Organizátor si udeľuje možnosť oceniť vecnou cenou aj tie práce, ktoré nezískajú umiestnenie.

Kategórie :

1. klasické výtvarné techniky – kresba/maľba/grafika/kombinované techniky

2. digitálna tvorba/fotografia

Pre inšpiráciu by táto téma mohla zahŕňať niekoľko významových vrstiev:

PRAMEŇ ako Genius Loci tohto miesta – (realisticky alebo abstrahovane vyjadrená atmosféra, mestské motívy, ľudia, miestna fauna a flóra , centrum mesta, príroda, bazény, kaviarne …)

PRAMEŇ ako zdroj liečivej vody – (realisticky alebo abstrahovane vyjadrená voda ako taká, vplyv vody na zdravie človeka, vyjadrenie významu vody vo všeobecnosti…)

PRAMEŇ ako smäd duše – (možná inšpirácia poéziou alebo prózou, alegórie, prípadne aj hra s písmom a textom)

PRAMEŇ bytia – (metafyzická inšpirácia)

PRAMEŇ ako niečo, čo nás od detstva napĺňa a formuje – (niečo nehmotné, čo tvorí pre nás vnútorné hodnoty)

Historický a archeologický PRAMEŇ mesta

„Či sväté žriedlo smäd tvojej duše zaženie?
Nie, navždy budeš smädom trpieť, kým z teba prameň nevyvrie…“

Johann Wolfgang von Goethe

Plagát Súťaž Prameň