Pozvánka na rodičovské združenie

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP V TRENČÍNE Staničná 8, 911 05  Trenčín POZVÁNKA Pozývame Vás na členskú schôdzu Združenia rodičov pri ŠUP Trenčín, ktorá sa uskutoční dňa 28. apríla 2022 (vo štvrtok)  o 17,00 hod.  Program:  Prezentácia rodičov vo vestibule školy. Triedne schôdze … Read More