PONUKA SLUŽIEB

GRAFICKÝ DIZAJN
● Rozličné grafické práce menšieho rozsahu
● Jednotný firemný štýl: vizitka hlavičkový papier, obálka, reklamné predmety (tričko, pohár a pod.)
● Reklamný leták, inzerát, skladačka, plagát
● Ilustrácie: séria ilustrácií v ľubovoľnom prevedení (digitálne, ručnými metódami), ale malého rozsahu
● Príležitostná grafika: Ex libris, PF, diplom, osvedčenie
● Kalendár, pohľadnica, etikety
● Voľné grafické listy
REKLAMNÁ TVORBA
● Rozmanité propagačné a grafické práce menšieho rozsahu
● Jednotný firemný štýl: vizitka hlavičkový papier, obálka, reklamné predmety (tričko, pohár a pod.)
● Tvorba reklamného sloganu, názvu firmy
● Reklamný leták, inzerát, skladačka, plagát
● Návrh a 3D vizualizácia priestorových reklamných pútačov
● Tvorba storyboardov
● Jednoduché animácie – banery
FOTOGRAFICKÝ DIZAJN
● Reklamná fotografia (Reklama do časopisu, inzerát)
● Produktová fotografia do katalógov
● Fotobook pre modelky
● Glamour a módna fotografia pre časopisy a katalógy
● Propagačné materiály (plagáty, pozvánky, vizitky)
ODEVNÝ DIZAJN
● Odevné originály
● Odevné doplnky (kabelky, šatky, viazanky, pokrývky hlavy)
SCÉNICKÁ KOSTÝMOVÁ TVORBA
● Scénické kostýmy do divadelných hier
● Historické kostýmy do hradov, radníc a pod.