MILÍ MATURANTI

with Nekomentované

Združenie rodičov pri Škole umeleckého priemyslu Trenčín, v zastúpení Výkonného výboru a Rady rodičov, srdečne gratuluje MATURANTOM k ukončeniu štúdia na ŠUP Trenčín.

Vírus COVID 19 vám neumožnil absolvovať osobne maturitnú skúšku. Adresne vám boli v rozpočte ZR určené finančné prostriedky v súvislosti s maturitou v objeme 8 eur na žiaka. Preto vám poukazujeme kompenzáciu tejto sumy v podobe čierneho flash USB 3.1, 32 GB v cene 10 eur. Tento vám odovzdá triedny učiteľ v deň preberania maturitného vysvedčenia.

Výkonný výbor a Rada rodičov pri Škole umeleckého priemyslu