Oznam pre žiakov 1.- 3. ročníka

with Nekomentované

Dňa 30.4.2020 bol zverejnený zoznam neklasifikovaných predmetov, ktoré budú v druhom polroku šk. roku 2019/2020 hodnotené len absolvoval/neabsolvoval.

Pre žiaka to znamená, že musí odovzdávať všetky vypracované zadania, úlohy od vyučujúceho. Ak takto neurobí, bude na vysvedčení hodnotený ako NEABSOLVOVAL, čo znamená vykonanie komisionálnej skúšky v auguste.