Zmluvy 2020

with Nekomentované
Číslo zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Dátum účinnosti PDF
Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, Nová Dubnica Licenčná zmluva o použití autorského diela 17. 9. 2020 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o výpožičke 10. 9. 2020 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o výpožičke 10. 9. 2020 PDF
ILLE-Papier-Service SK, spol. s. r. o., Lichardova 16, Skalica Zmluva o servisnej službe 4. 9. 2020 PDF
Tanečný klub Dukla Trenčín, Staničná 8, Trenčín Zmluva o nájme nebytových priestorov 1. 9. 2020 PDF
1/2020 Pesmenpol, spol. s. r. o., Železničiarska 16, Prešov Zmluva o dielo 21. 8. 2020 PDF
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 28. 7. 2020 PDF
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 28. 7. 2020 PDF
Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, Bratislava Výpoveď zmluvy o poskytovaní verejných služieb 28. 7. 2020 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o výpožičke 27. 5. 2020 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 27. 5. 2020 PDF
Združenie rodičov pri ŠUP TN, Staničná 8, Trenčín Zmluva o darovaní hnuteľných vecí 27. 5. 2020 PDF
Explosia SK s.r.o. v likvidácii, Dostojevského rad č. 5, Bratislava Kúpna zmluva 27. 5. 2020 PDF
SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s.r.o., Trnavská cesta 3728/95, Sereď Darovacia zmluva 21. 5. 2020 PDF
Trnavská univerzita., Hornopotočná 23, Trnava O spolupráci a zabezpečení odbornej pedagogickej praxe pre študentov Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 4. 5. 2020 PDF