Biela pastelka

with Nekomentované

Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka vašej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie … Read More

Oznámenie riaditeľského voľna

with Nekomentované

Riaditeľ školy oznamuje žiakom ŠUP Trenčín, že podľa § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, poskytuje dňa 14. 09. 2020 (pondelok) riaditeľské voľno. PaedDr. Ivan Štefkariaditeľ školy

Príkaz riaditeľa k preventívnym opatreniam v súvislosti s COVID-19 pre žiakov ubytovaných na Školskom internáte

with Nekomentované

Na základe opatrení Školského internátu, Staničná 6, Trenčín, je pre všetkých ubytovaných žiakov bez výnimky povinný odchod zo školského internátudo 09:00 hod.; žiadny žiak sa nesmie zdržiavať v priestoroch Školského internátu, Staničná 6, Trenčín v čase od 09:00 do 14:00 hod. z dôvodu … Read More

1 2 3 4 5 6 7 31