Výsledky talentových skúšok 2024

with Nekomentované

Animovaná tvorba
Dizajn digitálnych aplikácií
Digitálna maľba – koncept art
Dizajn exteriéru
Dizajn interiéru
Fotografický dizajn
Grafický dizajn
Odevný dizajn
Priemyselný dizajn
Propagačné výtvarníctvo
Reklamná tvorba
Scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba

OZNAM:
V študijnom odbore 8628 M Dizajn digitálnych aplikácií zostali 2 voľné miesta.

LEGENDA

Test :
1 = vyhovel
0 = nevyhovel

Výsledok:

  1. spĺňa podmienky (áno) – prijatý
  2. spĺňa podmienky (áno) – neprijatý = boli prijatí žiaci s vyšším počtom dosiahnutých bodov
  3. nespĺňa podmienky (nie) – neprijatý = nesplnil kritériá (nevyhovel v teste alebo vykonal talentovú skúšku neúspešne – menej ako 20 bodov za každú úlohu)