Pozvánka na členskú schôdzu rodičov 1. ročníka

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa14. septembra 2022 (v stredu) o 16:00 hodine v átriu ŠUP Trenčín(v prípade nepriaznivého počasia v spoločenskej miestnosti)a následne v kmeňových triedach. PaedDr. Ivan Štefkariaditeľ školy Iveta Van Wingerdenpredseda … Read More

Oznam pre žiakov 1. ročníka

with Nekomentované

Na základe rozhodnutia ministra školstva Číslo: 2022/19036:1-A1810 zo dňa 15.8.2022 s účinnosťou od 1.9.2022 je každý žiak povinný predložiť pred začatím vyučovania v pondelok 5.septembra 2022 triednemu učiteľovi na účel prezenčného vyučovania v škole vyhlásenie o bezpríznakovosti v papierovej podobe. Odkaz na príslušné tlačivo … Read More

1 2 3 4 5 6 7 8 44