Výsledky 2. kola talentových skúšok 2024

with Nekomentované

Animovaná tvorba
Dizajn exteriéru
Fotografický dizajn
Priemyselný dizajn
Propagačné výtvarníctvo
Reklamná tvorba

LEGENDA

Test :
1 = vyhovel
0 = nevyhovel

Výsledok:

  1. spĺňa podmienky (áno) – prijatý
  2. spĺňa podmienky (áno) – neprijatý = boli prijatí žiaci s vyšším počtom dosiahnutých bodov
  3. nespĺňa podmienky (nie) – neprijatý = nesplnil kritériá (nevyhovel v teste alebo vykonal talentovú skúšku neúspešne – menej ako 20 bodov za každú úlohu)