ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA SLOVENSKÉ ŠKOLY

with Nekomentované

Naša škola sa zapojila do 11. ročníka celoslovenského projektu, organizovaného Národným
inštitútom vzdelávania a mládeže. Do projektu sa prihlásilo 172 stredných škôl s celkovým počtom 8
839 žiakov. Tohtoročná téma znie: Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto…
Podstatou projektu je výmena záložiek medzi školami a podporovanie kreatívneho čítania. Tento rok
nám za partnera výmeny pridelili Súkromnú školu umeleckého priemyslu v Žiline, kde sa aktívne
zapojili žiaci druhých ročníkov. V našej škole vyučujúce slovenského jazyka a literatúry úspešne
zapojili všetky ročníky. Výmeny záložiek si školy zrealizujú do konca októbra. Skôr, ako dôjde
k samotnému odoslaniu, chceli sme sa s Vami podeliť o zážitok z tých najvydarenejších.