Prezentácia školy na 3D Expo Bratislava 2022

with Nekomentované

V dňoch 21.a 22.októbra sme dostali príležitosť prezentovať ŠUP Trenčín na najväčšej výstave 3D technológií na Slovensku. V expozícii na výstavisku zaujali naše modely hračiek, šperkov, elektromobil, motocykel aj svietidlá čo boli výstupy z 3d tlačiarne odborov PPV, PDI a RET.

V sobotu odznela prednáška o využití 3d tlače na našej škole.

Návštevníci výstavy hlasovali za súťažné modely medzi ktorými boli 3 modely z našej školy:

1. fantazijné zvieratá odboru DIM autoriek: Sofia Pučeková, Katarína Pernišová, Denisa Rafajová

získali 3. miesto

2. šperk PPV autorka Ema Máliková

3. hračka PPV od Emy Puchorovej si vyslúžila osobitnú cenu od usporiadateľa výstavy Mgr. Fedora Vasiľka

Poďakovanie patrí kolegovi Michalovi Smoleňákovi za spoluprácu pri príprave modelov a plagátov za odbor PDI do expozície.

Ďalšie veľké poďakovanie je pre žiakov odboru RET Kristínu Ľuptákovú, Emu Capákovú a Dušana Lázničku, ktorí osobne prezentovali školu v areáli výstaviska. Vďaka patrí všetkým autorom modelov, fotografií a kamerových záberov použitých v prezentačnom videu.

Adriana Baginová