Študentská literárna súťaž pri príležitosti 100. výročia narodenia Arhura C. Clarca

with Nekomentované

Pekný úspech našej mladej autorky

Dňa 7. decembra 2017 sa v  Univerzitnej knižnici Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka konalo slávnostné vyhodnotenie Študentskej literárnej súťaže pri príležitosti 100. výročia narodenia Arhura C. Clarca o najlepšiu poviedku, úvahu alebo esej. Do súťaže bolo prihlásených 37 súťažných prác zo stredných škôl celého Slovenska. V tomto kontexte sa ako skvelý úspech javí III. miesto našej študentky Marcely Muránskej z III.I/E, ktorá súťažila s poviedkou SEKTOR C. Slávnostné vyhodnotenie viedol prorektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. Ing. Peter Lipták, CSc., ktorý študentom predstavil osobnosť a dielo slávneho autora sci-fi literatúry A. C. Clarca, stručne predstavil univerzitu a aktivity jej knižnice a nakoniec poďakoval všetkým súťažiacim za vysokú úroveň ich diel. Pred odovzdávaním jednotlivých cien si účastníci podujatia mohli vypočuť ukážky z víťazných prác. Víťazi súťaže dostali okrem diplomu hodnotné vecné veci a prísľub, že ich práce budú uverejnené v univerzitnom zborníku. Na záver boli víťazi súťaže so svojimi pedagógmi pozvaní na stretnutie s porotou a slávnostnú recepciu.
PhDr. Eva Rejdovjanová, vyučujúca SJL