Organizačné zabezpečenie krajinárskeho kurzu 2018

with Nekomentované

Podľa podmienok štátneho vzdelávacieho programu MŠ SR platného od 1.9.2008 Stredná umelecká škola v Trenčíne organizuje krajinárske kurzy pre všetky študijné odbory v Hoteli Vršatec vo Vršateckom Podhradí a v školiacom a rekreačnom zariadení Podvišňové (Hrubá Strana) nasledovne:

 

  1. termín: 23.4 . – 27.4. 2018 Vršatec (55 žiakov)

trieda:  II.I/E, II.F/A

pedagogický dozor:    Mgr. art. Lýdia Masárová Poulová, Mgr. Ivana Poruban Santová, Mgr. Ingrida Jozefková, Mgr. Pavol Obst, Mgr. art. Jozef Žovinec

 

 

  1. termín: 30.4. – 4.5. 2018 Vršatec (55 žiakov)

trieda:  II.O/S, II.R/D

pedagogický dozor: Akad. mal. Marta Potfajová (Mgr. art. Štefan Oliš), Mgr. art. Kristína Hroznová, Mgr. art. Vladislav Kakody, Mgr. art. Veronika Kostková, Mgr. art Iveta Ochránková

 

 

  1. termín: 30.4 . – 4.5. 2018 Podvišňové (29 žiakov)

trieda:  II.G/V/P

pedagogický dozor: Mgr. art. Drahomír Šťastný, Mgr. Katarína Belišová, Mgr. Lucia Izakovičová

 

 

 

Doprava:  odchod 23.4.2018 – 8:00 hod. spred budovy SUŠ

príchod 27.4.2018 – 14:00 hod. pred budovu SUŠ

 

Doprava:    odchod 30.4.2018 – 8:00 hod. spred budovy SUŠ

príchod 4.5.2018 – 14:00 hod. pred budovu SUŠ

 

PaedDr. Ivan Štefka

Riaditeľ školy SUŠ Trenčín