Prípravný výtvarný kurz na talentové prijímacie skúšky

with Nekomentované

Stredná umelecká škola, Staničná 8, 911 05 Trenčín organizuje pre záujemcov o štúdium
prípravný výtvarný kurz na talentové prijímacie skúšky v študijných odboroch:

8298 M odevný dizajn
8260 M propagačné výtvarníctvo
8270 M scénická kostýmová tvorba
8297 M fotografický dizajn
8283 M reklamná tvorba
8221 M 05 priemyselný dizajn
8259 M animovaná tvorba
8299 M dizajn interiéru
8292 M dizajn exteriéru
8296 M grafický dizajn
8271 M digitálna maľba – koncept art
8272 M dizajn digitálnych aplikácií

Kurz je zameraný na prípravu uchádzačov na talentové skúšky pre školský rok 2018/2019.
Bude organizovaný v celkovom počte 48 hodín v priestoroch SUŠ v Trenčíne pod vedením učiteľov odborných výtvarných predmetov.
Cena kurzu 8 eur na deň (4 vyučovacie hodiny). Cena celého kurzu je 96 eur.

Harmonogram kurzu:
02. 02. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
03. 02. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
09. 02. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
10. 02. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
16. 02. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
17. 02. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
02. 03. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
03. 03. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
09. 03. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
10. 03. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
16. 03. 2018 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
17. 03. 2018 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod

Pomôcky: Ceruzky rôznej tvrdosti, guma, pastelky, temperové farby, vodové farby, štetce, výkresy formátu A2, prípadne kresliarska doska.
Ubytovanie: Školský internát, Staničná 6, 911 05 Trenčín za poplatok 9€/1 noc pre žiaka a 11€/1 noc pre rodiča.
PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy

informácie na stiahnutie