Slávnostné otvorenie školského roka bude 2.9.2020 o 8.00 hod v kmeňových triedach.

with Nekomentované

Žiaci, ktorí majú kľúče od šatňových skriniek ich odovzdajú po vyprázdnení triednym učiteľom, kvôli dopĺňaniu nových a prečíslovaniu starých.

UČEBNICE:

  1. ročník  preberá 2.9.2020
  2. ročník  preberá 3.9.2020 počas 1. hod.
  3. ročník  2.9.2020 odovzdá staré a preberie nové