Pozvánka na členskú schôdzu rodičov žiakov prvého ročníka

with Nekomentované

ZDRUŽENIE RODIČOV PRI ŠUP TRENČÍN

Vás pozýva na členskú schôdzu rodičov prvého ročníka, ktorá sa uskutoční dňa 9. septembra 2020 o 16:00 hodine v spoločenskej miestnosti ŠUP Trenčín a následne v kmeňových triedach. Z dôvodu nariadenia krízového štábu v súvislosti s COVID-19 žiadame, aby sa členskej schôdze a triednej schôdzky za každé dieťa zúčastnil iba jeden rodič.

Vstup do budovy je možný iba s rúškom na tvári.

PaedDr. Ivan Štefka – riaditeľ školy
Iveta Van Wingerden – predseda ZR