Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

with Nekomentované

Dňa 4. 3. 2020 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín s nasledovným poradím:

Poézia
1. miesto – Ema Ižvoltová, 2. R/D/K a Eva Manáková,
3. O/S2. miesto – Kristína Hôrková, 3. F/A a Bianka Radačovská,
2. O/P3. miesto – Adela Alexandra Špalková, 3. R/K a Valentína Palkechová, 1. O/S

Próza:
2. miesto – Adela Kováčiková, 1. G/V a Ema Balážová, 1. F/A/R. 

Víťazky boli ocenené diplomom, poukážkami do kníhkupectva a sladkou odmenou z prostriedkov ZRŠ. Všetkým recitátorom ďakujeme za umelecký zážitok, divákom za podporu, vyučujúcim SJL za spoluprácu a hodnotenie. Výhercom srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce do ďalšieho kola.