Informácie pre maturantov

with Nekomentované

Maturita zo SJL a AJ – časový harmonogram TU

MATURITA 2020 – pokyny a informácie pre žiakov TU

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov k testu externej časti MS TU

Informácie o nástupe žiakov na MS TU