PRÍPRAVNÝ VÝTVARNÝ KURZ

with Nekomentované

STREDNÁ UMELECKÁ ŠKOLA TRENČÍN
Staničná 8, 911 05 Trenčín,
tel. 032/650 57 22, fax: 032/652 38 40, e-mail: sustn@zoznam.sk

Riaditeľstvo SUŠ v Trenčíne oznamuje záujemcom, že organizuje

Prípravný výtvarný kurz

pre uchádzačov o štúdium na SUŠ v Trenčíne v študijných odboroch:
8298 M odevný dizajn
8260 M propagačné výtvarníctvo
8270 M scénická kostýmová tvorba
8297 M fotografický dizajn
8283 M reklamná tvorba
8221 M 05 priemyselný dizajn
8259 M animovaná tvorba
8299 M dizajn interiéru
8292 M dizajn exteriéru
8296 M grafický dizajn
8271 M digitálna maľba – koncept art

Kurz je zameraný na prípravu uchádzačov na talentové skúšky pre školský rok 2017/2018.
Bude organizovaný v celkovom počte 48 hodín v priestoroch SUŠ v Trenčíne pod vedením učiteľov odborných výtvarných predmetov.
Cena kurzu 7 eur na deň (4 vyučovacie hodiny). Cena celého kurzu je 84 eur.

Harmonogram kurzu:
03. 02. 2017 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
04. 02. 2017 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
10. 02. 2017 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
11. 02. 2017 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
17. 02. 2017 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
18. 02. 2017 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
24. 02. 2017 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
25. 02. 2017 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
10. 03. 2017 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
11. 03. 2017 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod
17. 03. 2017 (piatok) od 14,00 hod do 18,00 hod
18. 03. 2017 (sobota) od 9,00 hod do 13,00 hod

Pomôcky:
Ceruzky rôznej tvrdosti, guma, pastelky, temperové farby, vodové farby, štetce, výkresy formátu A2, prípadne kresliarska doska.
Ubytovanie:
Školský internát, Staničná 6, 911 05 Trenčín za poplatok 8,50 EUR / 1 noc pre žiaka a 10,50 eur na noc pre rodiča.

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ školy