Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky/

with Nekomentované

Trenčiansky  samosprávny  kraj vyhlasuje

v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov  výberové konanie  na obsadenie miesta riaditeľa/ky/  Stredná umelecká škola, Staničná 8, Trenčín, so sídlom  Staničná 8, 911 05 Trenčín.

Úplná výveska SUŠ TN