DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

with Nekomentované

Riaditeľ Strednej umeleckej školy v Trenčíne

Vás týmto srdečne pozýva na

DEŇ  OTVORENÝCH  DVERÍ

výstavné priestory v budove školy budú sprístupnené

vo štvrtok 12. 1. 2017 od 11:00 hod.

PaedDr. Ivan Štefka