DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

with Nekomentované

Všetkých záujemcov o štúdium na našej škole radi uvítame:

11. januára 2023 na online Dni otvorených dverí, kde sa vám prihovorí PaedDr. Ivan Štefka, riaditeľ školy, s podmienkami na prijatie, predstaví vám talentové skúšky a zodpovie na vaše otázky (presný čas a linky na prihlásenie budú sprístupnené na webe školy).

12. januára 2023 bude škola otvorená pre verejnosť, kde sa vám budú venovať vedúci umeleckých odborov, ktorí vám priblížia študijné odbory, práce žiakov, predstavia vám učebne a dielne spojené s prehliadkou školy (presné časy zverejníme na webe školy).