Oznam pre žiakov ubytovaných na internáte Dopravnej akadémie Trenčín

with Nekomentované

Milí žiaci, ubytovaní v Školskom internáte Dopravnej akadémie Trenčín, odporúčame Vám, aby ste si prišli zobrať zo školského internátu osobné veci – a to v čase: pondelok, streda a piatok od 8:00 do 11:00 hodiny.
Potraviny, ktoré máte vo svojich izbách sme nútení z hygienických dôvodov zlikvidovať (bez náhrady). Zálohy za ubytovanie a stravu, ktoré ste zaplatili, Vám budú, samozrejme, vrátené.
Ak sa nemôžete dostaviť do školského internátu v uvedené dni, či hodiny, kontaktujte Mgr. Lobíkovú, telefón: 0917 262 117.

Upozornenie: Vstup do školy len s rúškom!

Ľubica Lobíková ( lubicalob@gmail.com )