OZNÁMENIE o zmene termínu talentovej skúšky

with Nekomentované

V súvislosti s vývojom koronavírusu oznamujem všetkým uchádzačom zo ZŠ, že predbežný termín talentovej skúšky 02. 04. 2020 (03. 04. 2020) SA RUŠÍ!
Nový termín bude zverejnený na web stránke školy (www.suptn.sk) a FB stránke školy (Škola umeleckého priemyslu Trenčín) až po nástupe do školy.
Uchádzačov budeme informovať aj poštou.

PaedDr. Ivan Štefka
riaditeľ ŠUP Trenčín