DUŠEVNÉ ZDRAVIE V ČASE KORONAVÍRUSU

with Nekomentované

Milí študenti a pedagógovia Školy umeleckého priemyslu v Trenčíne, po dohode s pánom riaditeľom PaedDr. Ivanom Štefkom, vám v  súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia Coronavírusu, ponúkame v prípade vašej potreby  možnosť telefonického kontaktu:


v utorok a štvrtok od 10.00 do 14:00 hod.
na tel. č. 0940 974 077
vo výnimočných prípadoch aj v iné pracovné dni po 16:00 hod.

PhDr. Magda Krasulová
školský psychológ


v pondelok a v stredu od 10.00 do 14:00 hod.
na tel. č. 0918 752 492)
vo výnimočných prípadoch aj v iné pracovné dni po 16:00 hod.

PaedDr. Jana Martinková
školský psychológ