KOYŠOVE LADCE 2019 – strieborná medaila v celoštátnej recitačnej súťaži

with Nekomentované

18. októbra 2019 sa v Ladcoch konal 21. ročník celoštátnej súťaže umeleckého prednesu pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie KOYŠOVE LADCE, ktorú v spolupráci s Považským osvetovým strediskom organizuje Klub priateľov poézie Pavla Koyša v Bratislave. V kategórii stredoškolskej mládeže nás reprezentovala Evka Manáková, študentka III. O/S s výberom poézie Pavla Baričáka. V silnej konkurencii obsadila vynikajúce II. miesto, k čomu jej srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu ŠUP Trenčín.

E. Rejdovjanová